Продажби на едро!


Нашите Предимства

Обучение

 • Предлагаме обучение на Вашия екип;
 • Можем да обучим Вашите монтажни групи;

Връзка по Телефона

 • На линия сме за постоянна връзка по телефона с нашите търговски представители;

Реклама

 • Предоставяме рекламни материали, за по-добро промотиране на продуктите, които предлагате;

Винаги Модерни

 • Осигуряваме мостри на цветовете, касите и первазите;
 • Асортимента ни се обновява постоянно, спрямо търсенето

Отстъпки

 • Предлагаме големи отстъпки за дистрибутори и покупка на по-големи количества;


  Call Now Button
  Банер Дорман Перник